هتل رشت شبستان رزرو هتل در گیلان

شبستان هتل رشت هتل گیلان هتل شبستان رشت هتل شبستان گیلان اقامت رشت اقامت گیلان shabestan hotel هتل شبستان هتل شبستان هتل شبستان اتاق های هتل شبستان اتاق های هتل شبستان رزرو هتل رشت رزرو هتل رشت

رستوران رشت شبستان

کافی شاپ رشت شبستان

تشریفات رشت شبستان

X
پنج‌شنبه 31 خرداد 1403   13:36
فضای خارجینمایی از میدان گلسارنمایی از میدان گلسارفضای خارجیفضای خارجیفضای خارجیفضای خارجینمای ورودی هتلفضای خارجیفضای خارجیلابیلابیلابیرستورانرستورانرستورانفضای خارجیفضای خارجیتشریفاتتشریفاتکافی شاپکافی شاپاتاق هااتاق هااتاق هااتاق هااتاق هااتاق هااتاق هااتاق هااتاق هااتاق هااتاق هااتاق هااتاق هااتاق هااتاق ها
s d
ایران - گیلان - رشت - فلکه گلسار - ابتدای خیابان پست

تلفن : 32110066-(013)
تلفن : 32110033-(013)

Email : Shabestanhotel1@gmail.com

Designed by : shahrara